Bygg & Entreprenad

Bygg mallar för alla typer av byggentreprenader

Underkategorier

Offerter
Mallar för att hålla räkna på dina byggprojekt
Avtal & Kontrakt
Avtalsmallar för byggprojekt
Miljö & Kvalitet
Mallar för att hålla reda på dina byggprojekt
Priskalkylering
Mallar för att hålla reda på dina ventilationsprojekt
Projektplanering
Köp kompletta mallar för dina ventilationsprojekt
Administration
Mallar för att hålla reda på dina ventilationsprojekt
Företagspärmar
Mallar för att hålla reda på dina ventilationsprojekt
ÄTA/Egenkontroller
Mallar för att hålla reda på dina ventilationsprojekt
D&U Pärmar
Mallar för att hålla reda på dina ventilationsprojekt
Personal
Mallar för att hålla reda på dina ventilationsprojekt
UE & Beställare
Mallar för att hålla reda på dina ventilationsprojekt
På rea!-3 990,00 kr
Komplett Paket Projektmallar Bygg-VVS-Ventilation
Komplett Paketerbjudande innehåller över 151 redigerbara projektmallar för bygg-, VVS- och ventilationsprojekt. Perfekt för entreprenadbolag som vill effektivt hantera alla aspekter av sina projekt och öka kunders förtroende genom professionellt utformade dokument. Inkluderar livstidsuppdateringar och nytillkomna mallar.
1 995,00 kr
5 985,00 kr
På rea!-500,00 kr
Komplett Paket Projektmallar Bygg
Komplett paket med 48 redigerbara projektmallar för byggbranschen, designade för att effektivt organisera, planera och genomföra både stora och små byggprojekt. Ger ditt företag en enhetlig och professionell image och stärker ditt varumärke. Nu rabbaterat pris, spara 500 kr.
1 495,00 kr
1 995,00 kr
Paket
Komplett Paket Miljö & Kvalitet bygg
Komplett paket för miljö och kvalitet inom byggsektorn. Innehåller essentiella dokument för projektledning, inklusive index för KVM-pärm, miljöplan och kvalitetsplan enligt ISO-standarder. Hjälper dig att uppfylla och hantera miljö- och kvalitetskrav effektivt.
795,00 kr
Paket
Komplett Paket Avtal Bygg
Komplett Paket för Byggavtal är en allt-i-ett lösning för att säkerställa smidig projektledning och framgångsrika byggprojekt. Innehåller fem olika avtal för generalentreprenad, totalentreprenad, löpande arbeten, service och ramavtal. Ger trygghet och effektivitet oavsett projektets storlek eller komplexitet.
695,00 kr
Paket
Komplett Paket Offerter Bygg
Komplett paket Offerter bygg är en omfattande samling med 3 mallar för bygg offerter; totalentreprenad, generalentreprenad och löpandearbeten. Den är utformad för att ge fullständig kontroll och översikt över ditt byggprojekt och säkerställer bästa möjliga pris och service.
495,00 kr
Paket
Komplett Paket ÄTA/Egenkontroller bygg
Detta kompletta paket för ÄTA och egenkontroller inom bygg inkluderar verktyg för hantering av ändringar, tilläggsarbeten och kvalitetskontroll i byggprojekt. Paketet innehåller fem mallar för bland annat ÄTA-rapport och avvikelserapport.
395,00 kr
Kontrollplan Bygg
Kontrollplan Bygg är en ISO-godkänd, detaljerad plan som stärker ditt företags anbudsprocess genom att tydligt presentera hanteringen av allt från ritningar till slutsyner. Denna effektivitetsverktyg säkerställer att inget faller mellan stolarna i ditt byggprojekt.
370,00 kr
Paket
Komplett Paket D&U Pärm Bygg
Komplett D&U Pärm-kit för byggbranschen innehåller allt som behövs för att effektivt organisera, planera och dokumentera dina byggprojekt. Kitet inkluderar bland annat pärmrygg och framsida med logotyp, materialförteckning, index, funktionsbeskrivning och adresslista.
295,00 kr
Paket
Komplett Paket UE & Beställare Bygg
Komplett Underentreprenör & Beställare Paket för Byggbranschen erbjuder nödvändiga mallar för effektivt och proffsigt hanterande av relationer med underentreprenörer och beställare, förbättrar kommunikationen och förenklar hantering av projekt.
295,00 kr
Kvalitetsplan Bygg
Strukturerad Kvalitetsplan för Byggprojekt enligt ISO-standard är en ISO-certifierad guide som hjälper företag att demonstrera sin förmåga att hantera byggprojekt effektivt och kvalitetsmedvetet. Planen täcker alla aspekter av projektet, från ledning till dokumentkontroll, för att bygga förtroende hos uppdragsgivare.
295,00 kr
Miljöplan Bygg
ISO-godkänd miljöplan för bygg och entreprenad är en omfattande guide som hjälper företag att arbeta miljövänligt och hållbart. Den erbjuder riktlinjer för materialval och -hantering, och stärker företagets anseende hos potentiella kunder.
295,00 kr
Paket
Komplett Paket Projektplanering Bygg
Detta är ett komplett paket för projektplanering inom byggsektorn, med verktygen för att effektivt organisera och hantera alla aspekter av ditt byggprojekt. Innehåller fyra mallar: arbetsorder, förbättringsförslag, journalblad avfall och tidrapport.
259,00 kr
Paket
Komplett Paket Personalhantering Bygg
Komplett paket Personalhantering bygg är en samling av väsentliga mallar anpassade för byggsektorn. Det inkluderar mallar för uppsägning, anställningsavtal, CV, anställningsintyg och anställningsbetyg, vilket förenklar och effektiviserar personalhantering inom byggbranschen.
195,00 kr
Offert Löpandearbeten Bygg
Denna professionella offertmall för löpande byggprojekt är utformad av erfarna jurister för att ge omfattande skydd mot oväntade kostnader och risker. Den främjar tydlig kommunikation om kostnader, tidsramar och arbetsomfattning, minimerar missförstånd och tvister.
195,00 kr
Paket
Komplett Paket Företagspärmar Bygg
Komplett paket Företagspärmar för byggbranschen erbjuder organiseringslösningar för alla aspekter av ditt byggprojekt. Innehåller tre specialdesignade pärmar; Anbuds-, Objekts- och Arbetspärm, för att effektivt hantera anbud, objekt och arbetsuppgifter.
195,00 kr
Avbet Borgen Bygg
Denna mall för avbetalningsavtal med borgenär erbjuder en detaljerad guide för att dela upp betalningar, med fokus på transparens och rättvisa. Den inkluderar viktiga punkter som total köpeskilling, uppläggningskostnad, kreditkostnad och kredittid.
195,00 kr
Offert Generalentreprenad Bygg
Denna offertmall för generalentreprenader är utformad med branschförståelse och juridisk expertis för att skydda mot obekväma situationer och oväntade kostnader.
195,00 kr
Kontrakt Totalentreprenad Bygg
Denna totalentreprenad bygg-kontrakt är utformad för att hantera alla krav inom byggindustrin, skydda ditt företag och ge en klar överblick över anbudet. Godkänd av erfarna jurister för att skydda mot oväntade kostnader.
195,00 kr
Serviceavtal Bygg
Serviceavtal Bygg är ett avtal utformat för att skydda byggföretag mot oförutsedda kostnader och risker. Avtalet ger tydliga riktlinjer och juridiskt stöd, skapat av erfarna jurister inom byggbranschen. Det är 3 sidor långt.
195,00 kr
Paket
Komplett Paket Priskalkylering Bygg
Komplett priskalkylationspaket för byggbranschen, utformad för noggranna kostnadsberäkningar genom materialspecifikation och intuitiva priskalkylmallar, vilket minimerar avfall och maximera lönsamheten för dina byggprojekt.
195,00 kr
Offert Totalentreprenad Bygg
Denna detaljerade offertmall för totalentreprenad inom byggsektorn är utformad för att skydda ditt företag mot oväntade kostnader och tvister. Den är framtagen av erfarna jurister, kan justeras efter ditt företags behov, och hjälper dig att tydligt kommunicera med potentiella kunder.
195,00 kr
Kontrakt Generalentreprenad Bygg
Detaljerat Byggkontrakt för Generalentreprenad är ett juridiskt dokument utformat för att skydda ditt företag inom byggbranschen. Det täcker alla aspekter av anbudet, hanterar risker och ansvar, och hjälper till att undvika oförutsedda kostnader och tvister.
195,00 kr
Ramavtal Löpande/Fastpris Arbeten Bygg
Detta ramavtal för byggprojekt med löpande eller fastpris är noggrant utformat för att tillgodose branschspecifika krav, och skydda företaget mot oförutsedda kostnader. Framtaget av erfarna jurister, minskar det risken för tvister och ger kontroll över projektets ekonomi.
195,00 kr
Kontrakt Löpande Arbeten Bygg
Detta kontrakt är skräddarsytt för löpande byggprojekt och ger ditt företag en klar struktur och skydd mot risker. Utarbetat av erfarna jurister, det undviker oväntade kostnader, underlättar för klienter, och stärker ditt företags effektivitet och lönsamhet.
195,00 kr
Egenprovning Bygg
Egenprovning Byggmall är en omfattande guide för bygg- och installationsföretag, designad för att säkerställa högsta kvalitet på projekt genom noggrann kvalitetskontroll och efterlevnad av branschstandarder. Den erbjuder stöd från förberedelse till slutlig inspektion och rapportering.
159,00 kr
Kalkylmall Bygg
Kalkylmall Bygg är ett effektivt verktyg för kostnadshantering av byggprojekt. Mallen samlar alla projektrelaterade kostnader, räknar ut vinster, marginaler och täckningsbidrag och kan anpassas efter företagets behov och prissättningsstruktur. Ger en överblick på en sida.
159,00 kr
Paket
Komplett Paket Administration Bygg
Detta Kompletta Administrationstjänst paket är framtaget för byggare och projektledare. Det innehåller viktiga administrativa verktyg för effektiv projektledning, inklusive en avancerad avbetalningsmall och en professionell faxmall. Paketet syftar till att maximera produktiviteten i byggprojekt.
159,00 kr
Avvikelserapport Bygg
Avvikelserapport Bygg är en omfattande mall för rapportering av byggavvikelser. Verktyget hjälper personal att effektivt kommunicera avvikelser under bygget, vilket underlättar snabba åtgärder och minimerar störningar.
95,00 kr
Arbetsorder Bygg
Arbetsorder för byggprojekt är ett dokument som tydligt listar arbetsuppgifter för anställda eller underentreprenörer för att eliminera missförstånd. Den låter dig även spåra materialanvändning, lägga till kundinformation och hålla projektet organiserat, effektivt och inom budget.
95,00 kr
Tidrapport Bygg
Tidrapport Bygg är ett tidrapporteringssystem speciellt utformat för byggbranschen. Systemet effektiviserar tidrapporteringen, främjar tydlighet och professionalism, vilket stärker både interna processer och kundrelationer.
95,00 kr
Anbudsförfrågan UE Bygg
Anbudsförfrågningsmall för Underentreprenörer i Byggbranschen är ett effektivt verktyg för att skicka professionella och välorganiserade förfrågningar till underentreprenörer. Mallen hjälper till att inkludera alla nödvändiga detaljer för ett korrekt och konkurrenskraftigt pris samt bidrar till starka affärsrelationer och projekt inom budget och tidplan.
59,00 kr
Referensobjekt Bygg
Denna mall hjälper byggföretag att presentera tidigare projekt och nyckelpersoner på ett professionellt sätt, vilket ökar potentiella kunders förtroende. Innehåller även kontaktinformation för enkel kommunikation.
59,00 kr
Tacka nej till ett anbud Bygg
Professionellt avböjande av bygganbud är ett skräddarsytt dokument för att artigt och korrekt tacka nej till byggprojektsförfrågningar, vilket stärker relationer och visar respekt för potentiella kunders tid och intresse.
59,00 kr
Orderbekräftelse Bygg
Orderbekräftelse Bygg är ett juridiskt bindande dokument som bekräftar mottagandet och acceptansen av ett byggprojekt. Det tjänar som bevis på kundens beställning, visar professionalism, transparens och stärker företagets trovärdighet. Användbart vid tvister och faktureringsfrågor.
59,00 kr
Beställning till beställare Bygg
Denna mall samlar alla nödvändiga dokument och villkor för ett byggprojekt, vilket ger en tydlig överblick och skapar en stark grund för projektets genomförande. Passar alla typer av byggprojekt.
59,00 kr
Anställningsavtal Bygg
Detta professionella anställningsavtal för byggbranschen är utformat för att klart definiera företagets och anställdas rättigheter och skyldigheter. Det inkluderar detaljer om personuppgifter och anställningstyp, vilket hjälper till att undvika konflikter och missförstånd.
59,00 kr